JOB CAREER PT. PRAPANCA ENGINEERING
 
Engineers Division
 
Arsitek
Struktur
Mekanikal & Elektrikal
     
 
Quantity Surveyor
 
Arsitek
Struktur
Mekanikal & Elektrikal
     
 
Drafter AUTOCAD Division
 
Arsitek
Struktur
Mekanikal & Elektrikal
     
 
Supervision
 
Arsitek
Struktur
Mekanikal & Elektrikal
     
KIRIM CV ANDA DI ALAMAT EMAIL
pe.hrd@prapancaeng.com
prapanca_eng@yahoo.com